Ліда — Узвышэння Святога Крыжа (Фара)

Panorams
   Przy kopiowaniu konieczne jest podanie źródła informacji grodnensis.by.